Onemount 公告事项

水上乐园/冰雪乐园 运营的通知

  • 2015.03.12

1. 提早打烊

 

时间315当日

 

地点冰雪乐园

 

由於场地设备外租晚上6点打烊

 

 

 

 

2. 水上乐园暂停营业

 

时间32日到320(19天)

 

配合安全检查与设备装